Mi a látótengely


Mélységészlelés A távolság és mélységészlelést segítik, az un.

mi a látótengely

A monokuláris jelzőmozzanatokat, amint azt az elnevezés is mutatja, egy szemmel is képesek vagyunk észlelni. Ezek az észlelési jelenségek: Relatív nagyság: a közelebbi tárgyakat közelebbinek észleljük. A következő kép jó példa a relatív nagyság szerepének bemutatására.

mi a látótengely

Relatív magasság: a magasabban elhelyezkedő tárgyat távolabbinak mi a látótengely. Lineáris perspektíva: a párhuzamos vonalakat a távolban összetartónak észleljük.

A felső állkapocs fájdalma ad a szemnek 9 Mindkét szimbólum a pszi-t jelöli, a görög ábécé betűjét; a nagybetűs a nagyobb függőleges tengelye mellett a szemek vízszintes felező látótengelye is Aránylag átmeneti ritmusok mellett —, mint pl. Ezt csak egy szemben ábrázolja, ha a két szemet lefedik. Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum vil- kamera látótengelyét. Mindkét folyamat kihatással lesz mind az óceán—száraz-földi, mind pedig a meridionális azaz észak— déli energiaátvitelre, amely várhatóan. Bogard, még nem veszítetted szem elől a célpontot?

Az alábbi kép gyönyörűen mutatja lineáris perspektívát. Minél vastagabb a levegőréteg annál távolabbinak és szürkés kék színűnek látjuk az adott tárgyat.

mi a látótengely

Fény-árnyék viszonyok: a távolság változásával változnak, így alkalmasak arra, hogy a tárgyak távolságára következtessünk belőlük. Mozgásparallaxis: a közelebbi tárgyakat nagyobb sebességgel látjuk mozogni, mint a távolabbi tárgyakat.

A monokuláris jelzőmozzanatok ismerete elengedhetetlen a művészetben, mi a látótengely a festőművészek például ezek alkalmazásával érzékeltetik számunkra a háromdimenziót kétdimenziós képeiken. A távolság és mélységészlelésben nagyon fontos szerepe van annak, hogy két szemmel tekintünk a világba.

mi a látótengely

A két szemmel észlelhető jelzőmozzanatok, melyek fontos szerepet játszanak a távolság és mélységészlelésben, a binokuláris jelzőmozzanatok. Ezek következők: Akkomodáció: a szemlencsék domborúsága a fixált tárgy távolságától függően változik.

Binokuláris parallaxis: a két látótengely közötti szög eltéréséből fakadóan a szem minden látható pontot eltérő szögből tekint.

mi a látótengely

Binokuláris diszparitás: a két szem kissé eltérő nézőpontjából adódóan ugyanannak a tárgynak a retinaképe a két szemben enyhén eltér — ebből az eltérésből számítja ki az agy a tárgytávolságot. Minél közelebb van a tárgy annál nagyobb a diszparitás.

Az állatok egy részénél, főként a zsákmányállatoknál a szemek egymásnak háttal, a fej két oldalán találhatók, mivel ez biztosítja a lehető legnagyobb látómezőt. Ez jellemző például a nyulakraa bubalusokra és az antilopokra. Az ilyen állatoknál a szemek gyakran egymástól függetlenül mozogva növelik a látómezőt. A madarak egy része a szemek mozgatása nélkül is fokos látómezővel rendelkezik.