A 12. látomás olyan


Az álmot rögvest leírta.

Loki Gyermekei \u0026 Tyr Áldozata - Az Északi/Skandináv Mitológia Története 12. rész

Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Mindegyik különbözött a másiktól.

a 12. látomás olyan

Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

Új fordítású revideált Biblia A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy a 12. látomás olyan idejéről. Ez a Jelenések könyvének oly gyakori félreértelmezése; amire szükségünk van, az a megváltás feltételeinek a megértése, attól függetlenül, hogy a végső ítélet mikor következik be.

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.

Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt. De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

Tartalomjegyzék

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból a 12. látomás olyan, kerekei meg izzó parázsból.

a 12. látomás olyan

Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Olyan volt, mint az Emberfia.

a 12. látomás olyan

Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

A látomás magyarázata. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból. Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet. Utánuk pedig egy másik kerül uralomra.

Joseph Smith tanításai

Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket.

a 12. látomás olyan

Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó. Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem.