Paradoxonok, mi ez, Kategória:Paradoxonok


a látás előnyei

A paradoxonok ellenben, mint önkifejező és önmagukba záródó érvelések, megállnak magukban is, és intuíciónkat illető paradoxonok megközelítést ösztönöznek és serkentenek. Természetesen sok különböző típusú paradoxonok létezik, de közös vonásuk éppen az, az eredendően reflexív attitűd, melyet az intuíció belsőleg ellentmondásos természetének kinyilvánításával ránk kényszerítenek. A paradoxonokat ezért fontos megkülönböztetnünk a hibás érvelésektől és mi ez sokatmondó ellenvetésektől.

Az érvelési hibák, mint következtetések, olyan igaz vagy hamis konklúzióhoz vezető érvek, melyek valamilyen okoskodás mentén jutnak az eredményhez, paradoxonok mi ez az okoskodás, a gondolatmenet az eredménytől függetlenül csak látszólag helyes, nem pedig valójában.

logók megtekintése

Az ellenvetések sikeres vagy sikertelen cáfolatok, s - amennyiben gondolatmeneteket cáfolnak - gyakran nincs is szándékolt igazságtartalmuk, önmagukban nem állítanak semmit. A paradoxon viszont mindenek előtt egy lényegében helyes érvelés, melynek bár - épp ezért nehezen felfedezhető - implicit premisszái vannak, mégis adott formájában olyan mi ez tár fel, amely kétségessé teszi intuíciónk és explicit előfeltevéseink koherenciáját.

gyengénlátó asztal

Így kimondatlanul is intuitív elő feltevéseinkről állít valamit, és mi ez ilyet nem cáfolnunk kell, hanem megértenünk. Miután megértettük, általában igaz, bár többnyire meglepő tételekké, vagy axiómákká alakíthatjuk át, melyek kifejezik és pontosítják a rejtett premisszákat.

  • Tudomány és történet | Digitális Tankönyvtár
  • Következtetési paradoxon : Hamis feltételezésekből tetszőleges következtetés levezethető.
  • Hagymacseppek a látás javítása érdekében
  • Klasszikus paradoxonok a valószínűségszámításban Paradoxonok, mi ez Arisztotelész tétele: "Akinek sok barátja van, annak egy sincs" - logikátlannak tűnik, mivel a második mondat ugyanazzal a szóval tagad egy összefüggést, amellyel az elsőt állította.
  • Hyperopia presbyopia gyakorlat

Ám az érv ellentmondásos természete folytán időbe telik, míg saját mi ez állításként megfogalmazzuk a háttérben meghúzódó feltevéseket, függetlenül azoktól a tudatosan provokatív következményeiktől, melyek dacolnak a - pusztán tényszerű, vagy logikailag félrevezető - cáfolatokkal.

Ebben az értelemben Zénón érvei óriási heurisztikus értékkel bíró paradoxonok. Legalábbis annak bizonyultak: ma már igen sokat tudunk premisszáikról és következményeikről.

Arisztotelész tétele: "Akinek sok barátja van, annak egy sincs" - logikátlannak tűnik, mivel a második mondat ugyanazzal a szóval tagad egy összefüggést, amellyel az elsőt állította.

Rejtett állításaikat mára független halmazelméleti axiómák, valamint a sztenderd vagy nem-sztenderd valós analízis modelljeinek jól meghatározott tulajdonságai fejezik ki. Ezek némelyike, mint például a transzfinit indukció sémája, olyan nézeteket fogalmaz mi ez, mi ez meglehet, hogy Zénón kontraintuitívnek találna és visszautasítana annak a történeti távlatnak a hiányában, melyben tisztázni sikerült következményeiket.

Le kell szögeznem azonban egy fontos megszorítást: hitem szerint paradoxonok paradoxonokra csak akkor és annyiban adhatunk választ, amennyiben válaszaink az axiomatikus döntésekkel kapcsolatos kérdésekként fogalmazódnak meg. E meggyőződésem alapján íme fő ellenvetésem MaM ismeretelméleti eredményével szemben: Zénón problémáira adott válaszuk inkább összezavarja, mint tisztázza az paradoxonok kérdéseket és döntéseket.

oftalmológia mia új megjelenés