Látássérült vizsgálatok. Elsődleges Menü


  • Túlmozgások és tartáshibák korrekciója, ill.
  • Szemészeti folt

Keresés Szakértői bizottsági tevékenység A szakértői munka keretében komplex vizsgálatot végzünk, amelynek során megállapítjuk a látássérülés fokát és annak a fejlődésre gyakorolt hatását. A látássérült vizsgálatok team munka keretében, szemész szakorvos, gyógypedagógus és pszichológus végzi.

VizsgálatOK

A szemész szakorvos megállapítja a gyermek szemészeti megbetegedését és látásteljesítményét. A gyógypedagógus funkcionális pedagógiai látásvizsgálatot végez illetve a pszichológussal együtt felméri a gyermek értelmi- és készség szintjét.

Auditoros képességek verbális rövid távú emlékezetre gyakorolt hatásának látássérült vizsgálatok zeneművész és látássérült személyek körében Lévai Tünde SZTE BTK Pszichológiai Intézet Jelen kutatás célja volt, hogy kiderítse, mutatkozik-e különbség a látás hiányával élő személyek illetve a magas szintű zenei képzettséggel rendelkező személyek emlékezeti teljesítménye között a fonológiai rövid távú emlékezet, a komplex munkamemória továbbá a látássérült vizsgálatok emlékezeti mechanizmust is igénylő, mindennapokban tapasztalható emlékezeti teljesítmény tekintetében. Alapfeltevésem szerint a mindkét csoportnál jelen lévő, de eltérő okokból megjelenő hatékonyabb auditoros képességek azonos fonológiai rövid távú emlékezeti teljesítményt eredményeznek, azonban a zenészek esetében jobb komplex emlékezeti teljesítmény tapasztalható. Továbbá különbség jelenik meg a mindennapokban tapasztalható emlékezeti működésben, mely esetében a látássérültek mutatnak hatékonyabb funkcionálást. A kérdés megválaszolása érdekében három, 18 fős csoportot alakítottam ki. A kontroll csoportot ép látású, zenei képzettséggel nem rendelkező személyek alkották átlag életkor 44,67 év, átlag iskolázottság években 13,89 év.

A vizsgálat eredményeit szakértői véleményben összegezzük, melyet a szülőkkel megbeszélünk. A gyermek további fejlesztésének módjára és formájára vonatkozó javaslatainkat is ennek tartalmára alapozva fogalmazzuk meg.

A toych fertőzések befolyásolják a látást telekinézis látás

Szakértői véleményre látássérült vizsgálatok alkalommal szükség van, amikor a gyermek gondozásba vételére, korai fejlesztésére, nevelési-oktatási intézménybe történő felvételére kerül sor. Vizsgálatkérő nyomtatvány — korai fejlesztésben, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő, óvodába, általános- és középiskolába járó gyermek vizsgálatát ezen nyomtatvány pontos kitöltésével és beküldésével kezdeményezzék!

látomás, de annak ellenére látásképzés az amblyopia számára

Kérjük, mellékeljenek 6 hónapnál nem régebbi szemészeti leletet, ambuláns lapot is. Az intézményeket kérjük arra, hogy a nyomtatvány hiánytalanul legyen kitöltve, különös tekintettel a gyermek adataira mindkét szülő neve, címe, telefonszáma, a gondviselő látássérült vizsgálatok, iskolás gyermek osztályfoka, a jelenleg megvalósuló fejlesztések, ellátás óraszáma, ellátást végző szakember neve és végzettségeilletve a vizsgálatkérés pontos indokára, a felmerülő kérdésekre.

Bizottságunk Komplex vizsgálat alapján javasolunk korai fejlesztést, óvodát, iskolát, és szükség esetén a családokat tanácsadásban sok nézőpont. Munkatársaink: szemész szakorvos, pszichológusok, gyógy­pe­dagógusok, gyógytornász.

hogyan lehet saját kezűleg helyreállítani a látást szemteszt póló

Tagintézmény vezető: Puhala Ildikó.