Klip, ahol a lány elveszíti látását


Tracklistából narratív film A Jóbarátok epizódjainak listája Edgar A sírás ronthatja a látást, című filmben a videoklipes forma ötvöződik a műfaji és narratív sémákkal.

klip, ahol a lány elveszíti látását

Ahol a lány elveszíti látását célja az említett, a filmben központi szerepet játszó három elemnek és ahol a lány elveszíti látását való viszonyaiknak a vizsgálata, illetve az, hogy a zene rendhagyó használata ahol a lány elveszíti látását más olvasati lehetőségeket indukál. Ehhez először röviden felvázolom a videoklip történetét alkalmazások gyengénlátók számára formai sajátosságait, majd végigveszem a cselekmény főbb narratív szálait és azok funkcióit a vizsgálati szempontjaim tükrében — a videoklip-esztétikával való kölcsönhatásukat szemügyre véve.

A videoklipes forma dominanciája a filmben felveti a posztmodern elméleteinek az alkalmazhatóságát, melyet a film videoklipszerű formanyelvi megoldásai mellett az intertextualitás a filmes és zenei idézetekilletve az önreflexió használata is alátámaszt.

A lány látása rossz

Ennek megfelelően az MTV megjelenése után folyamatosan ahol a lány elveszíti látását zenehallgatási technológiák, lehetőségek és szokások rövid áttekintésével és ahol a lány elveszíti látását mellé állításával vonok le következtetéseket a fogyasztói társadalom és a zene viszonyáról a film kapcsán Theodor W. Adorno, Hanns Eisler és Erdély Miklós szövegeinek tükrében, melyeket egy szociológiai-pszichológiai kutatás eredményeivel dúcolok alá. Dolgozatom tehát végigveszi a Baby Driver zenehasználatából eredő értelmezési lehetőségeket, a filmet a szoros olvasás módszerével vizsgálva a videoklip-esztétika használatára és a szerialitás, illetve a narrativitás viszonyára tér ki; így jut ahol a lány elveszíti látását egy olyan kritikai olvasathoz, mely a zenefogyasztás és napjaink társadalmi működése közötti kölcsönhatásokat vizsgálja.

 • Ezt a nyitányt a mai napig a kora nyolcvanas évek átütő erejű kulturális eseményeként tartják számon, ami egyben a videoklip-korszak kezdetét is jelentette.
 • Teljesítményterhelések és látás
 • Tracklistából narratív film | Apertúra - Klip, ahol a lány elveszíti látását
 •  - Я гожусь тебе в матери.
 • Глаза старика сузились.
 • Mik a látás-dioptriák

Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Baby Driver mint videoklip-film, mely a videoklip és az elbeszélő film általános formai jellemzőit vegyíti, és a hangot helyezi nem csupán narratív, hanem formanyelvi szervezőelvvé, mennyire nyit meg egy kritikai olvasatot a zenefogyasztást és ezáltal a fogyasztói társadalmat illetően.

A videoklip története a soundie-któl a YouTube-ig Mit nevezhetünk videoklipnek? Milyen funkció- és formabeli sajátosságai vannak, és hogyan alakult ahol a lány elveszíti látását A Baby Driver elemzéséhez szükséges felvázolni azt a történeti hátteret, melyben magának a videoklipnek a fogalmát értelmezhetjük. Legfontosabb itt a hang-kép viszonyokat szemügyre venni, hiszen a mai értelemben vett videoklip épp ebben tér el az elbeszélő filmes formától, minden más különbség ebből az alapvetésből ered: egyiknél a hangsáv, másiknál a képsáv a döntő a szinkronizációs pontok [ 1 ] tekintetében — tehát míg a klasszikus hollywoodi narratív filmben a képhez igazítják legtöbb esetben a hangot legalapvetőbb példa erre az ajakszinkron, de ilyen a cselekményhez komponált ahol a lány elveszíti ahol a lány elveszíti látását is, melyet a ahol a lány elveszíti látását ellentétben általában nem a jelenetekkel egyidőben vesznek feladdig a videoklipnél a mozgókép rögzítését megelőzi a hang felvétele, és a kettő egymás mellé rendelésénél a hang a mérvadó.

Klip, ahol a lány elveszíti látását

Ezek után a soundie elnevezésű zenés rövidfilmek a következő lépcső, melyek a húszas évektől egészen a hatvanas évekig különböző forgalmazásban jelentek meg: vagy mozikban a filmek előtt, vagy zenegépeken lehetett lejátszani őket Amerikában a Számítógépes látáshigiénia Európában a Scopitone és a Cinebox-zenegépekenmelyeket általában szórakoztató központokban állítottak fel.

A televízió megjelenésével a soundie-k funkciója főleg a főbb műsorok közötti idő kitöltésére redukálódott. Ezek a felvételek a videoklipek előadás-alapú típusának előfutárai. Meg kell említeni még előzményként a filmmusicalek betétdalainak, illetve klip rockumentumfilmek formanyelvének jellemzőit, melyek szintén hatást viburnum és látás korunk videoklip-esztétikájának kialakulására.

A később az MTV-ben sugárzott videoklipek a rockumentumfilmekből és a Beatles klip tagjai köré építő filmek képi világából is sokat tanultak, hiszen azok már nem csupán az előadás felvételét mutatják, hanem elrugaszkodva annak kötött beállításaitól és a fix kamerapozíciójától, gyorsvágásokkal, intenzív kameramozgással és szokatlan beállításokkal operálnak.

Sokszor történt, hogy a tévés performansz helyett csak egy pop-promót, egy promóciós kisfilmet küldtek a zenészek, ez történt a Queen Bohemian Rhapsody című dalával is, mely beindította a videoklip népszerűségének mind gyártói, lemezkiadói, mind fogyasztói oldalról való növekedését. Még nagyobb mérföldkőnek tekinthető az MTV elindulása ben, mely a fogyasztás fokozásával párhuzamosan a klip reklámfunkcióját erősítette.

Fontos megfigyelni, hogy miben változtak a videoklipek az internetes felületre való átkerüléssel. Először is a funkciójukat illetően már nem pusztán promóciós szerepük van, nem csupán egy zeneszám eladhatóságát növelik vele, illetve nem csak az előadókat teszik ezzel népszerűbbé és formálják imázsukat, hanem maguk a videoklipek is termékké válnak, a legfőbb szempont pedig a minél magasabb nézettség elérése, hiszen az ingyen hozzáférhető tartalmakat leginkább a reklámok — nem csupán az oldalon elhelyezett, hanem a videón belül is feltüntetett termékek — tartják fenn.

A befogadói oldalt megvizsgálva pedig megállapíthatjuk, hogy a lehetőségek száma robbanásszerűen megnőtt az MTV indulásakor meglévő opciókhoz képest. A videoklipek hossza általában egy zeneszám erejéig tart, nagyrészt körülbelül három és hét perc között mozog.

Természetesen megállapítja, hogy ezek nem tiszta kategóriák, a közöttük lévő különbség inkább úgy rajzolódik ki, hogy melyik aspektusra helyeződik a hangsúly. Az előadás-alapú videoklipek a különböző énekesek és együttesek ahol a lány elveszíti látását rögzített verziójára vezethetők vissza a popzene történetében.

Videoklip-történetek és a webkettes „pop-promó”

A narratív videoklipek jellemzője egy egyszerűbb vagy bonyolultabb cselekményváz, mely a zene szövegén vagy a vizuális megjelenítésen, egyes esetekben mindkettőn keresztül megjelenik. Ezen kívül specifikus műfaji jellemzőket is magán hordozhat horror, western, film noir stb. Szerénységem megköveteli, hogy most ne saját érzéseimről írjak, hanem rögtön rátérjek a mű elemzésére és magasztalására!

A lány látása rossz Látás eltűnik, majd fejfájás Apr 02, · A vizuális információ feldolgozása a szemben kezdődik. A szem hátsó részén található az ideghártyaahol a fény a fotoreceptor sejtek csapjaiban és pálcikáiban idegi jellé alakul, és a feldolgozás első lépései is megtörtéyzefoke.

A harmadik klip videoklipek csoportja össze nem illő képek sorozatával dolgozik, melyek a néző idő- és térérzékelését ahol a lány elveszíti látását ki, ezzel érnek el egyfajta álomszerű vizuális megjelenést. A Baby Driver a Marsha Kinder-féle kategóriák közül erősen ahol a lány elveszíti látását narratív videoklipek formanyelvére klip, de megfigyelhetjük, hogy az előadás-alapú videoklipek jellemzőiből is beemel néhányat azért, hogy megtámogassa a hang diegetikusságát a film terében erre a későbbiekben részletesen kitérek.

Ezt három érvvel igazolja. Első érve a fogalom ahistorikussága, mely abból adódik, hogy a kritika már a nyolcvanas évek elejétől tól fogva azt állította, hogy a hollywoodi filmgyártás átvett az MTV-n megjelenő a nyaki csigolyák látásának elmozdulása formanyelvi jellemzőiből, és alkalmazta azokat.

A magas lány A magas lány Chandler bűnösnek érzi magát, amiért elmondta Rachelnek, hogy klip iránta Ross. Aztán még nyomorultabbul érzi magát, amiért meggyőzte Rosst, hogy felejtse el Rachelt. A srácok szumóbirkózást erotikus látásvizsgálat a tévében. Phoebe levágja Joey és Chandler haját, Monicának tetszik, és szeretné, hogy készítse el neki Demi Moore frizuráját.

Ez a megítélés negatív konnotációkkal bírt az elbeszélő filmek ilyen irányú változását illetően, függetlenné téve a klasszikus narratív filmet és az MTV-t a filmtörténetben és egyéb társművészetekben zajló események egyéb esetleges hatásaitól. A tanulmány természetesen nem tagadja az MTV és egyéb médiatermékek befolyását a filmes formanyelvre, azonban látás helyreállítása természetes látás helyreállítása, hogy ezeknek a videoklipes sajátosságként való köztudatba kerülése és kritikusok általi gyakori használata alapjában véve fals alapokon nyugszik.

Illetve az amerikai tévéreklámok is mind hatással lehettek a klasszikus hollywoodi narratív filmek gyártására.

Csodálatosan táncol a francia vak lány, ez a szépség csúcsa - videó

Azonban nem csupán a filmművészeti változások, hanem a média- és zenetörténeti technológiai változások melyek az MTV megjelenéséhez ahol a lány elveszíti látását hozzájárultak is befolyásolták a formanyelvi klip. Ilyen technológiai fejlesztések történtek például a hangrögzítés terén: a hangosító rendszerek [theatrical sound systems] megjelenésével és a különböző elektronikus és nem-lineáris vágás által; de a távirányítós kábeltelevízió és a videokazetta kifejlesztése is kölcsönhatásba került a filmkészítéssel.

A médiumspecifikusság kérdése ehhez kapcsolódóan szintén izolálja egymástól a film és a többi médium sajátosságait, és nem egymás kontextusában, egymásra való hatásukban vizsgálja őket. A magas lány A Netflix hivatalos oldala A Jóbarátok epizódjainak listája — Wikipédia Rosalinda — Wikipédia Ha gyenge a látása, fájhat a feje Látás 0 25 mit jelent Hogyan lehet otthon javítani a látását Ez a látásélesség 0 1 Calavita szerint visszavezet a már említett videoklip-esztétika mely a klasszikus hollywoodi narratív filmet és az MTV-t látás-helyreállítási technológiák a többi mediális forma közül, és csupán egymás tükrében vizsgálja, minden mást ahol a lány elveszíti látását tényleges létezésének kérdéséhez.

Az értékítélet a magas és tömegkultúra klip szintén beágyazódott a kettő közötti különbségtételbe, hatást gyakorolva így azokra a filmekre, melyeket a videoklip-esztétika vonzáskörébe sorolnak a kritikusok.

A tanulmány tehát nem cáfolja, hanem megkérdőjelezi klip árnyalja a videoklip-esztétika körül kialakult diskurzust. Azonban ahelyett, hogy csak egy lenne a sok közül, a Baby Driver többet mutat fel, mint a tanulmány által vizsgált Látás a látás alapvető funkciói jellemzői. Ez a narratíva és a hangsáv speciális összefonódásából és az ebből fakadó olvasati lehetőségekből következik, melyeket az alábbiakban részletesen fogok taglalni.

Narratíva és videoklip összefonódása a Baby Driverben Dolgozatom fő állítása az, hogy a Baby Driver struktúrája a videoklip és a narratív film speciális ötvözete. Minden egyes jelenethez egy néha két dal társul; ezek szinte építőkövekként vesznek részt a cselekmény struktúrájának létrehozásában. Elsőként megállapíthatjuk, hogy a hangsáv nem pusztán zeneileg, hanem a szöveg szintjén is hozzáad a sztorihoz azzal, hogy legtöbbször tematikusan kapcsolódik a jelenetekben zajló eseményekhez, illetve néha a párbeszédek részévé válik.

A szem látása hirtelen eltűnt. Hírlevél feliratkozás

Másodszor, a videoklipes megoldásokhoz hasonlóan a film nagy részében a zene az érzelemkifejezés, az illusztráció vagy éppen az ellenpontozás funkciójával bír úgy, hogy közben a zenei ritmus és a képi megjelenítés összehangolása dinamikát is ad a jeleneteknek.

A hatás-ellenhatás törvényének megfelelően a cselekmény ívének felépítése vissza 6 gyakorlat a látáshoz hat a zeneszámok megválogatására, arra, hogy melyik részét használják egy bizonyos dalnak, illetve, hogy milyen sorrendbe állítják — így válik egy tracklistából narratív film. A hosszabb zenei részek közötti néhány összekötő dialógus csak nagyon ritkán nem használ zenét például a postai jelenetbentöbbnyire azonban az elbeszélő filmben gyakran alkalmazott, ösztönösen ható, klisészerű zenei betétek hangzanak el a párbeszédek alatt például disszonáns, magas, feszültségkeltő hangzatokde előfordul olyan instrumentális dalok alkalmazása is, mint például a Kashmere Stage Band Kashmere [ 10 ] című száma.

A Baby Driver szinte zenementes, párbeszédes részei megfeleltethetők az ilyen típusú narratív klipek logikájának. A Kashmere című számra komponált jelenetben attól függetlenül, hogy klip zene majdnem végig a dialógusoknak alárendelve, csupán kísérő és erős hangulatteremtő zeneként funkcionál főként a párbeszéd nélküli, kezdő képsoroknálerős hatást gyakorol a kameramozgásra és a vágásra is.

A narratív ívet adó három autósüldözés elemzése előtt a Baby Driver első két klip térek ki, mivel ezek teljes hosszukban használnak fel egy-egy zeneszámot, így színtisztán videoklipként működhetnének, ha a film kontextusából kiemelnénk őket. Ezt a két jelenetet a vágás, a test audiovizuális megjelenítése és a diegetikus-nondiegetikus hanghasználat szempontjából vizsgálom meg.

Egy bankrablást láthatunk, majd ezt követően klip autósüldözést. A film kezdete myopia kezelésére szolgáló számítógépes programok markánsan rájátszik a zenére vágás látványos megoldására, majd a dal és a bankrablás előrehaladtával folytatódik a ritmus és a kép összeegyeztetése, de már sokkal kevésbé szembetűnően, mivel az autósüldözés filmbeli megjelenítésénél a vágások megsokszorozódnak, és nem minden esetben ütemhangsúlyra esnek, így a nézőnek nehezebb tudatosan követni a ritmussal való szinkronitást.

Látásra való

A lüktetést viszont egyértelműen érzékelni lehet, többszöri nézésre pedig tisztán láthatóvá válik a zene vágásra és kameramozgásra tett hatása. Nem véletlen, hogy a forgatás végig úgy zajlott, hogy az éppen aktuális zenét játszották az egyes jelenetek felvétele alatt. A rendező as klip, a Mint Royale Blue Songjának [ 15 klip alapját képező ötlet felidézése történik tehát a film első jelenetében.

Tartalomjegyzék A klip egyébként hasonló szituációt dolgoz fel, apróbb különbségekkel: discmant használ iPod helyett, továbbá nincs autósüldözés, klip a várakozás időtartamára szól a zene; ezzel ellentétben a filmnyelvi megoldások nagyon hasonlók: a kameramozgás és a vágás a zenével precízen összedolgozott, az ajakszinkron tehát a szájmozgás és a test mozgása is zenére történik. Végül pedig az autó hangszerként való használata is szembetűnő a klip keresésekor.

A Harlem Shuffle [ 17 ] egy másik feldolgozásban klip film későbbi jelenetében ismét felhangzik, a második autósüldözést követően, mikor Baby ugyanezt az utat teszi meg. Vagy például a Kiesza Hideaway [ 19 a látás helyreállítása műtéten keresztül című zeneszámához forgatott videóra is asszociálhatunk, ahol az énekesnő táncolva járja végig egy külvárosi negyed graffitizett utcáit.

klip, ahol a lány elveszíti látását

A jelenet ezúttal is a zene részévé teszi, integrálja a zajokat és a zörejeket: sziréna, ajtónyitás, -csukódás és az ezt kísérő csengő hangja, majd később egy biciklis csengetése és egy utcai zenész trombitálása simul bele a zene ritmusába. A főcím klip futó jelenet az előadás-alapú videoklipekre emlékeztet, azonban a film egészére klip a narratívába is bekapcsolódik azzal, hogy előreutal Baby és Debora leendő szerelmére. Amikor Baby belép a kávézóba, az épülettel szembeni falon lévő graffiti még kizárólag kékben pompázik, azonban mikor a fiú megpillantja a szintén zenét hallgató lány sétáló alakját, és tekintetével követi az utcán, ugyanazon a ahol a lány elveszíti látását festett kék motívumon egy pink színű szív is megjelenik, mely alatt el is sétál a lány.

A hosszú beállítással készült jelenet a mozgás dinamikáját is felhasználja a taktusra való figyelemfelhívás céljából, nem csupán a járással és a táncmozdulatokkal, hanem a folyamatos egyenes vonalú és sokszor körkörös kameramozgással. A kávézóban történő röpke dialógusban elhangzik a főszereplő beceneve, Baby, mely összekapcsolódik a jeleneten keresztül végig szóló, a filmben a dalok közül ezt ahol a lány elveszíti látását nevet először kiejtő Harlem Shuffle szövegével.

 • Pupilla Szem, kötőhártya gyulladás A szem látása hirtelen eltűnt.
 • A legjobb gyógyszer a látáshoz
 • A lány látása rossz
 • Klip, ahol a lány elveszíti látását.
 • Mi az, hogy rövidlátás?
 • 100-ra állítottam vissza a látásomat

Debora neve is megjelenik a dalszövegekben, először T. Rex Debora [ 21 ], majd Beck Debra [ 22 ]című számában, azonban ahol a lány elveszíti látását történet szintjén a dialógusok is reflektálnak egyrészt a Baby által hallgatott zenék dalszövegeire és a számokban feltűnő nevek gyakoriságára, másrészt pedig a zenehallgatási szokásokra is. Bats és Baby konfliktusa ebben gyökerezik, a zenéhez való viszonyuk egymással szöges ellentétben áll.

Míg Bats a zenehallgatást egyfajta passzív, rekreációs, relaxációs tevékenységnek gondolja, addig Baby beleszövi élete aktív, cselekvő részébe, számára a zene egy struktúra, melyre mozgást komponál, különböző tevékenységeket fűz föl, de emellett felhasználja bizonyos érzelmek és hangulatok megidézésére, felerősítésére is.

Tehát ez esetben a két karakter narratív feszültséget keltő konfliktusa a zenéhez való viszonyuk különbözőségéből származik, így a zene nem csupán a film formanyelvére lesz hatással, hanem a narratívában is kulcsfontosságú tényezővé válik.

A hang és a mozgókép szinkronizációja a filmben a testiség sajátos alakzatait hozza létre. A filmben elhangzó zenék diegetikussá válása csakis ezen a fantazmatikus testen keresztül valósulhat meg — és nem csupán az ajakszinkron, hanem a fülhallgató, az iPod látványa, a zenének ezekkel szinkronban történő irányítása például a második rablási akciónál Baby visszatekeri és klip a The Damned nevű együttes Neat, Neat, Neat [ 25 ] című számáthalkulása vagy hangosabbá válása által is például mikor a második jelenetben a kávézóban kiveszi az egyik füléből a dugót.

Ennek következtében a film folyamán sokszor olyanná válik a hanghasználat, mintha szubjektív szemszögről vagy szubjektív kameráról beszélhetnénk, csak ezúttal a hang szempontjából melyet nem a Baby Driver alkalmaz először, egy korai a szem rövidlátása az erre Hitchcock Zsarolás [Blackmail. Alfred Hitchcock, ] című ahol a lány elveszíti látását : a főszereplővel nem a szemén, hanem a fülein ahol a lány elveszíti látását vagyunk összekötve.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is! Ezt a nyitányt a mai napig a kora nyolcvanas évek átütő erejű kulturális eseményeként tartják számon, ahol a lány elveszíti látását egyben a videoklip-korszak kezdetét is jelentette. Napjainkra ezek a rémlátások, a videoklipek újmédiás, megváltozott környezetével kapcsolatos szorongások visszaszorultak ugyan, de nem tűntek teljesen el. Tracklistából narratív film Médiaarcheológiai kutatást folytatva, ahol a lány elveszíti látását egyrészt azt vizsgálom meg, hogy milyen film- és egyéb kreatív iparág-történeti kontextusokban formálódik ki a videoklip, s hogy milyen médiatörténeti faktorok vezetnek el a videoklip-formátum áttörését hozó MTV létrejöttéhez.

A diegetikus és nondiegetikus hanghasználat közötti határ feszegetése a Baby Driver esetében abban az értelemben válik jelentőssé, hogy a videoklipes logika a zene nondiegetikussá válásával képes úgy beágyazódni a narratívába, hogy annak szerves részévé váljon. A nézők a film által prezentált világ részeként fogadják el, így sokkal sokrétűbb feladatot lát el a zene, mint csupán az aláfestő funkció: Baby karakterét és a többi szereplőhöz való viszonyát árnyalja, így a jellemek megrajzolásában is szerepet kap.

A néző nem azonosítja Baby karakterét ahol a lány elveszíti látását zenék előadóival, azonban az ajakszinkronizáció által a film rájátszik a videoklipek azon jellemzőjére, hogy a mozgóképes anyag felvétele a stúdióban rögzített hangra történik, miközben az előadók csupán mímelik az éneklést. A narratív videoklipekre utalnak a film azon jelenetei, melyek egyes ahol a lány elveszíti látását, nem mindig teljes hosszukban és gyakran megvágva, viszonylag sokáig középpontba helyeznek ilyen a már említett első két jelenet, de klip a Deborával való találkozás utáni, Carla Thomas B-A-B-Y című számának zenéjére vágott rész vagy a Neat, Neat, Neat zenéjére komponált második autósüldözés is.

A videoklipekre alapozott televíziós csatorna, az MTV kifejezetten ellenezte és cenzúrázta [ 26 ] a termékmegjelenítést, de manapság már elterjedtté vált, hogy egy videoklip költségvetésébe nagy mértékben besegít a különféle termékek reklámozásából befolyó pénz.

Hogyan kapcsolódnak össze vagy válnak szét, milyen hatást gyakorolnak egymásra tehát a Baby Driverben a videoklipes sajátosságok, a zenére komponáltság visszatérő, tracklistajellege és az elbeszélő film narratív váza? Ha a filmet harminchat zeneszámra felfűzött struktúrának tekintjük, mely hasonlít a zenecsatornákon gyakori, slágereket felvonultató, toplistát bemutató műsorokhoz, illetve a YouTube automatikusan működő, klipeket egymás után megszólaltató lejátszási listáihoz, akkor észrevehetünk egyfajta szerialitást a film szerkezetében, mely azonban nem szünteti meg a cselekmény ok-okozati vázát, sőt, bizonyos értelemben strukturálja a filmet.

klip, ahol a lány elveszíti látását

A szerialitásnak többféle értelmezése létezik, a szeriális kompozíció lehet sorszerűség, sorozatszerűség, sorozatosság, de sokan az ismétlődés, ismétlés alakzatát klip ide sorolják. Ennek önálló jelentésképző ereje úgy érzékeltethető a legszemléletesebben, ha Fürdés utáni látás karakterét egyféle rendezői alteregónak fogjuk fel: a film olyan, mint egy láncszerűen felfűzött zenékre komponált struktúra, melyet a narratíva szintjén a főszereplő fiú hoz létre; ez a rendezői, filmkészítői munkára tett reflexióként is interpretálható.

Tracklistából narratív film Apertúra Fontos azonban emellett megvizsgálni a szerialitásnak a narratíva szerkezetére gyakorolt hatását, illetve a kettő kölcsönhatását, mivel ezek nem választhatók külön egymástól, épp ellenkezőleg, a film az egymás után lejátszott többnyire narratív videoklipek bizonyos jelentéseket létrehozó képességére játszik rá.

A szerialitás és a narratíva viszonyát néhány kiemelt narratív csomóponton keresztül úgy vizsgálom, hogy a cselekmény íve, felépítése mellett arra fókuszálok, hogy a dalok szövege, stílusa és hangulata mennyiben válik a ahol a lány elveszíti látását alapjává, mennyire követi, implikálja vagy éppen ellenpontozza azt.