Látomás az


Joseph Smith életéből

Update Látomás az Új Templomról 40 A száműzetés huszonötödik évének kezdetén, a hónap tizedik napján[ a ] az Örökkévaló rám tette kezét, és látomásban elvitt egy helyre. Ez tizennégy évvel később, de ugyanazon a napon történt, amelyen elfoglalta Jeruzsálemet az ellenség. Előttem, a hegy déli oldalán épületek rendezett csoportját láttam.

Az egész hasonlított egy városhoz.

Az „igaz lélek látomása”

Úgy láttam, mintha a látomás az fényes bronzból lett volna. A kezében len zsinórt és egy nádból készült mérőpálcát tartott.

Mindent jól jegyezz meg, mert azért hoztak ide, hogy mindezt megmutassam neked! Azután mondj el mindent Izráel népének, amit itt láttál! Ezt használta a méréshez. A Templomot körös-körül fal övezte, amelynek szélességét és magasságát a férfi a szemem láttára megmérte.

Látomás az üveggyárban

Mindkettőnek a mérete 1 pálcányi volt. A keleti külső kapubejárat 6 Azután a keletre néző kapuhoz[ d ] indult, felment a lépcsőkön, és megmérte a küszöböt: ez éppen egy pálcányi.

A másik küszöb is ugyanolyan.

látomás az nincs lézeres műtét myopia

A szobák közötti fal vastagsága: 5 könyök. A belső kapunyílás küszöbe ugyanolyan, mint a külső.

Ez az előcsarnok a Templom felé néz, és a külső udvarba vezet. Ezek mind egyformák, és a falaik is ugyanolyan vastagok. Az egyik őrszoba mennyezeténél mérve, a külső faltól a szemben lévő őrszoba szemben lévő külső faláig 25 könyök a távolság. Az előcsarnok a belső udvarra nyílik.

Életre kelt látomás – A funtineli boszorkány - Újszínház

Ezek befelé szélesednek. A kapubejárat oldalfalait pálmafa mintájú faragások díszítik. A külső udvar 17 Azután a férfi bevezetett a külső udvarba. A külső falak mentén, az udvar körül 30 kis szobát láttam.

Ezékiel 40 ERV-HU - Látomás az Új Templomról - A - Bible Gateway

A szobák az udvarra néznek, és előttük az udvart egy sávon kövezet borítja. Ezt nevezik alsó kövezetnek. Az udvar ugyanolyan széles a keleti és az északi oldalon is.

Az északi külső kapubejárat 20 Majd megmérte az északi külső kapubejáratot, amely a külső fal északi oldalán nyílik.

látomás az helytelen látás

Előcsarnoka és falai ugyanolyanok, mint a keleti kapué. Hossza és szélessége is ugyanúgy 50, illetve 25 könyök. Az északi kapu külső részén 7 lépcső vezet a szabadba.

Előcsarnoka belülre nyílik.

A két kapu között a távolság könyök — ugyanannyi, mint a keleti kapunál. A déli külső kapubejárat 24 Azután az udvarban a déli falhoz vezetett, ahol szintén láttam egy kaput. Azt is megmérte, mint látomás az előző kapukat. Ennek is minden mérete azonos a másik két kapuéval.

Joseph Smith tanításai

A kapubejárat belső falait látomás az ugyanolyan pálmafa mintájú faragások díszítik. A belső udvar kapui Majd a férfi bevezetett ezen a déli kapun keresztül a belső udvarba.

Közben ezt a kaput látomás az megmérte. Ennek is 50 könyök a hossza és 25 könyök a szélessége.

látomás az rúnák a látás helyreállításához

A többi méret is ugyanaz, mint a külső kapuknál. Ugyanolyanok az őrszobák, az oldalfalak, és az előcsarnok is.

James Redfield - A mennyei látomás (Az új spirituális tudatosság átélése)

Ablakok vannak a kapubejárat falain, és az előcsarnokon. Előcsarnoka a külső udvarra néz. Ehhez a külső udvarból 8 látomás az vezet fel.

látomás az világnézet szintjei

Ablakok vannak a kapubejárat falain és az előcsarnokon.