A látás szerepe a megismerésben. Vizualizáció a tudománykommunikációban


Az észlelés problémája.

A látás jelentősége A fényre specializálódott érzékeny sejtek, szövetek, majd egy bonyolult szerv —a szem— alapvetően fontos információkat közvetít az élőlényeknek. A látás tájékoztat nemcsak a közeli, hanem a távoli tárgyakról és a mozgásokról is.

Alapvető módszerek. A látás problémája. A látórendszer felépítése: szem, látópálya, talamusz, kérgi régiók. Dorzális és ventrális rendszer, parvo- és magnocelluláris sejtek.

A látás szerepe az emberi fejlődésben

A vizuális információ feldolgozásának kérgi állomásai: alakzatfelismerés és akcióvezérlés. A colliculus superior szerepe.

a látás szerepe a megismerésben a látás helyreállítása a Bates-módszer videó segítségével

A talamusz szerepe, tisztázatlan kérdések. Információ kódolás a V1-ben, vonásdetektorok, hiperoszlopok.

a látás szerepe a megismerésben csökkent látás a

A színlátás funkciója, színelméletek, színtévesztés és —vakság típusai. Mozgás és észlelés. Szaglás, feromonok és ízlelés.

A hallás. Követelmény A számonkérés a kötelező irodalom és az előadás anyaga alapján történik.

Do we see reality as it is? - Donald Hoffman

Atkinson, R. Atkinson, E. Smith, D. Bem, S. Nolem-Hoeksema: Pszichológia. Osiris, Második, javított kiadás, Eysenck, M.

Keane: Kognitív pszichológia.

Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok Képességfejlesztés az alsó tagozaton 3. Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok 3. Ez a program az optometria azon része, mely a vizuális részképességek fejlesztésével segíti látórendszerünk hatékony működését. Az angol nyelvterületeken, elsősorban az Egyesült Államokban, a funkcionálisan gondolkodó optometristák behavioural optometrymár közel éve kutatják, oktatják és alkalmazzák ezt a módszert.

Nemzeti Tankönyvkiadó, Sekuler, R. Blake: Észlelés. Osiris, A teljes könyv. Pinker: Hogyan működik az elme?

  1. Szemcseppek az asztigmatizmus ellen
  2. Cseppek segítenek helyreállítani a látást
  3. Binokuláris látás-helyreállítási programok
  4. 3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei A látás szerepe a mentális fejlődésben
  5. Látás- és színpercepció
  6. 3. fejezet: Az emberi megismerés alapjelenségei, A látás szerepe az emberi fejlődésben

Az előadások anyaga megtalálható a tematika alján, illetve a régebbiek a látás szerepe a megismerésben intézeti honlapon. Bruner, J. In Pléh, Cs. Bevezetés a pszichológiába Osiris, Marton L. Magda szerk. A tanulás szerepe az emberi észlelésben. Fiser, J. Neurális kódolás térben és időben. Kognitív idegtudomány.

A látás szerepe a mentális fejlődésben. Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

A megtévesztett szem. In: Pléh, Cs. Gross, C. Agy, látás, emlékezet. Typotex Gulyás, B. Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományokban In Pléh, Cs. Elektrofiziológiai módszerek a kognitív idegtudományokban In: Pléh, Cs. Kovács, Gy. A perceptuális kategorizáció alapjai. Pszichológia,111.

A látás szerepe a tanulásban

A látás: ablak a tudatra In Pléh, Cs. Osiris, Neisser, U. Gondolat,2. Rock és Palmer, Az alaklélektan öröksége.

a látás szerepe a megismerésben beszédkárosodás, látás

Érzékletesen az ízekről. Pléh, Cs. Szokolszky, Á. Pszichológia, 19 2, Treisman A jellegzetességek felismerése a tárgyak felismerésében.

In: Pléh Csaba szerk. Osiris Winkler, I. Hangok szervezése és leképezése In Pléh, Cs. Vizuális kép vannak-e cseppek a látás helyreállítására? elmében és az agyban. Osiris, Č.