Új vízió, hogyan lehet eljutni


Új vízió, hogyan lehet eljutni

A stratégia céljának meghatározása A stratégiai tervezés és irányítás második kulcselemét a stratégiai hogyan lehet eljutni meghatározása jelenti. A stratégiai célok jellemzője, hogy nemcsak lehetőségeinket és céljainkat tükrözi, hanem értékeinket is.

Bár a szervezet értékrendszerét kifejező dokumentumot nem kötelező megfogalmazni, s ott a Magyar könyvtárosság etikai kódexede érdemes a stratégiai célok megfogalmazásánál előre tisztázni a munkatársakkal, milyen értékeket vall különösen magáénak a szervezet. Ilyen alapvető szakmai értékek: - az egyének és a közösség szolgálata, beleértve a társadalmi felelősséget, - az igazságosságra való törekvés, a tudás előmozdítása, - az hogyan lehet eljutni és tudáshoz való egyetemes hozzáférés, ugyanakkor, - a bizalmas, titkos információk tiszteletben tartása, - pártatlanság a dokumentumok beszerzésében és szolgáltatásában, - a kulturális örökség megőrzése, - szakmai kompetencia és annak folyamatos továbbfejlesztése.

Egy párbeszéd alapú város víziója – Interjú Bardóczi Sándorral, a főváros új főtájépítészével

Stratégiai összpontosítás A megelőző leckékből már ismert módon, a környezetelemzések és a tervezési hipotézisek megfogalmazása után, a következő lépés a stratégiai összpontosítás fókuszamely a könyvtár céljainak és feladatainak világos megfogalmazását jelenti.

A stratégiai összpontosítás folyamata jól követhető az ábrán: Ezért is nehéz megkülönböztetésük. Az egyes fogalmakat, tartalmuk pontos meghatározása érdekében érdemes a munkatársaknak közösen értelmezniük.

A következő alapvető kérdéseket kell feltenni: Átfogó cél - küldetés: - mi a könyvtár szerepe, mi a feladata, kik az ügyfelei, milyen igényeknek kell eleget hogyan lehet eljutni Jövőkép - vízió: - mi akar lenni, hová szeretne eljutni a könyvtár, mi a hogyan lehet eljutni helye a piacon? Értékrendszer: - hogyan akarják munkájukat végezni a könyvtárosok, melyek a fő meggyőződéseik, elképzeléseik, irányító alapelveik? A megfogalmazásba mindenkit érdemes bevonni, de azokat egy személynek kell formába öntenie.

Az átfogó cél és a küldetésnyilatkozat Az átfogó célmeghatározás rendeltetése az is, hogy ezt tartalmazza a szervezet küldetésnyilatkozata. Így feladata átfogóan kifejezni a szervezet alapvető, hosszú távú és hogyan lehet eljutni, rá jellemző funkcióját, a közösségben betöltött szerepét, amit tevékenységével megpróbál megvalósítani. A célmeghatározás alapja a könyvtár rendeltetése, vagyis az a fő funkciója, amelyet alapítója meghatározott. Ez meglehetősen tág megjelölése a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak, de így lehetővé minden szemész orvosa és receptjei, hogy apróbb feladatmódosulás miatt ne kelljen változtatni rajta, míg fő tevékenysége ugyanaz marad.

új vízió, hogyan lehet eljutni gyenge látású snowboard

Emellett specifikusnak is kell lennie, hogy más szervezetektől megkülönböztethető legyen. Az átfogó célmeghatározás több új vízió vonatkozik, hogyan lehet eljutni jelentős feladatmódosuláskor kell átfogalmazni.

Az átfogó célmeghatározás egyrészt a szervezet tervezési munkáját segíti, másrészt a használók számára ad útbaigazítást, milyen értékeket vállal fel könyvtárunk.

Iron man status -- Cool iron man status -- full screen status 🔥 - Ritesh Maurya -

Az átfogó célmeghatározás rövid, könnyen emlékezetbe idézhető, új vízió alkalmas a munkatársak motiválására. A jövőkép A jövőkép vagy vízió a könyvtár jövőbeli kívánatos állapotának megfogalmazása.

A könyvtárak gyakorlata nem egységes e téren, de kívánatos egy rövidebb, absztraktabb leírást fogalmazni arról, hová akar eljutni a szervezet. Míg az átfogó célmeghatározás konkrét, reális, a jövőkép megfogalmazása történhet idealizáló fogalmakkal.

  • Egy párbeszéd alapú város víziója – Interjú Bardóczi Sándorral, a főváros új főtájépítészével
  • Látásvesztés szédül
  • Elzárók a látáshoz
  • A látás mínusz lett plusz

A vízió lényege, hogy megjegyezzék az emberek, inspirálja őket. A jövőkép a szervezet lényegét és stratégiai szándékát új vízió rövid, világos mondatban fogalmazza meg. Az alapvető célok és kulcsfontosságú területek Az alapvető egypontos látás 12 betű határozzák meg a könyvtár átfogó tevékenységi területeit.

Megközelítésüket segíti, hogy kiegészítendők olyan specifikusabb kijelentésekkel, amelyek jelzik, mit és hogyan akar elérni a könyvtár, a tárgyi és időkorlátok figyelembevételével. Ezért nevezik őket irányadó kijelentéseknek is.

  1. Új vízió, hogyan lehet eljutni A látás fejletlensége
  2. Misszió, vízió, vállalati értékek | Vajda Papír

Tartalmuk szerint mozgást, valamely irányba történő elmozdulást tükröznek, és új szolgáltatások megjavítását célozzák. Ezek a célok jelentik a stratégiai terv lelkét, ezek adják a keretet a stratégiák, akciótervek és teljesítménymutatók számára. A fő irányvonalak a fejlesztés legfontosabb, kulcsfontosságú területeit jelölik meg. Célszerű csoportmunkában dolgozni, s végül az összegyűjtött ajánlások alapján fő hogyan lehet eljutni meghatározni.

Kritikus sikertényezők - hogyan lehet eljutni stratégiai célokkal szembeni követelmények A kritikus sikertényezőik olyan sajátos tényezők, amelyek együttesen a fő célok megvalósításának szükséges és elégséges feltételei. Meghatározásuk történhet ötletbörze módszerével, amely során a problémák általában tételes listáját fogalmazzuk meg, majd csoportosítjuk, és a legfontosabb tényezőt hogyan lehet eljutni össze a könyvtár fő folyamataival.

Meghatározzuk a legkritikusabb folyamatokat, melyeknek a hatásuk kiemelten fontos, és amelyek fejlesztést igényelnek.

A fő irányok kijelölése után határozzuk meg a célokat, olyanokat választva, amelyek az egész könyvtár szempontjából a leglényegesebbek. Egy-egy kulcsfontosságú területen nál több ne legyen.

új vízió, hogyan lehet eljutni a látásban vakfoltok vannak

A céloknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük - legyenek: - összhangban a jövőképpel és az átfogó célokkal, - világosan, hogyan lehet eljutni és félreérthetetlenül megfogalmazva, - reálisak és elérhetők a tervidőszak alatt, - végeredményekként és nem a végeredményekhez vezető tevékenységekként megfogalmazva, - elfogadhatóak azok számára, akiket feltételezhetően bevonunk a célok teljesítésébe, - lefordíthatóak precíz, számszerűsíthető, mérhető célokra.

Taktikai vagy operatív célok A stratégiai célok határozzák meg a fő irányokat a könyvtár számára egy adott tervidőszakban, de addig nem erősíthetjük meg őket, amíg a taktikai vagy operatív célokat ki nem dolgoztuk, a feladatokat és az erőforrásokat számba nem vettük.

új vízió, hogyan lehet eljutni dikvertin-dihidrokercetin a szemészetben

Az operatív célok a stratégiai célok eléréséhez rendelkezésre álló választási lehetőségek értékelését, a cselekvések kívánatos menetét, az átfogó célok eléréséhez vezető út lépéseit határozzák meg. Mindez megköveteli a kívánt célok, eredmények, tevékenységek, feladatok részletezőbb megfontolását, ezért nevezzük gyakran taktikai vagy operatív céloknak.

A mit akarunk elérni és a hogyan fogjuk csinálni -típusú kérdésekre válaszolnak. Magukban foglalják új vízió időskálákat, a felelősségi köröket és a teljesítménymérés eszközeit is.

A feladatra kijelölt Bardóczi Sándort — lapunk rendszeres szerzőjét — az alternatív városhasználatokról, a városról való párbeszédről és a konkrét célokról kérdeztük.