Nézőpont diagram


Annak vizsgálata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján mit lehet tudni, mit lehet bemutatni a magyar nyelv mondatkonstrukcióiról i általános érvénnyel, ii tipológiai sajátságait tekintve, iii konstrukciós variabilitását feltérképezve. A konferencia elméleti tekintetben nyitott, ezzel együtt a hangsúlyt a mondatra mint konstrukcióra, tehát sematikus jelentéssel bíró szerkezetre helyezi.

funkcionális myopia a látás helyreáll a glaukóma műtét után

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe: mondatkonstrukció-típusoknak, azaz mondattípusok belső szintaktikai és szemantikai megfeleléseinek a vizsgálata; a véges magyar igealak mondatkonstruáló jellemzői; spontán élőnyelvi diskurzusok tagmondatainak vizsgálata; a mondat tagmondat kontextualizációs viszonyai: nézőpont diagram eljárások az egyszerű mondatban az Osiris Nyelvtan D3 keretébenvalamint több nézőpont diagram mondatnyi, bekezdésnyi vagy hosszabb szövegrészek rendszeres kontextuális viszonya egy-egy mondatkonstrukcióhoz; a metafora hatóköre a mondatban; módszertani kérdések kollostrukturális elemzés, korpuszhasználat.

Plenáris előadó:.

látás asztigmatizmus rövidlátás gyakorlása hogyan lehet megtudni a nézettáblázat alapján mínusz